1. การใช้งานเว็บไซต์ Siam Cells (‘เว็บไซต์ของเรา‘) ของคุณ ที่ได้รับการดำเนินการโดย Digital Sunshine Ltd. (‘พวกเรา‘, ‘ของเรา‘ หรือ ‘เรา‘) อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 2. เมื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว หากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คุณต้องงดเว้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 3. เราอาจแก้ไขเงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเรา ด้วยการโพสต์เงื่อนไขการใช้งานหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวในเวอร์ชันที่มีการอัปเดตแล้วที่เว็บไซต์ของเรา เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่มีการแก้ไขแล้ว หากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตามที่มีการแก้ไข คุณต้องงดเว้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป

ข้อจำกัดในการใช้งาน

 1. คุณสามารถส่งแบบฟอร์ม ‘ขอใบเสนอราคา’ เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ในการรับใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์ในระบบของเราตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปเท่านั้น
 2. คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่งแบบฟอร์ม ‘ขอใบเสนอราคา’ โดยมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กรที่เป็นคู่แข่งกับเรา
 3. คุณไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่งแบบฟอร์ม ‘ขอใบเสนอราคา’ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นการจำกัดการมีผลบังคับทั่วไปของข้อนี้ คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อ

6.1 รวบรวมรายชื่อซัพพลายเออร์ของเราตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปในระบบของเรา (ไม่ว่าจะด้วยวิธีการส่งแบบฟอร์ม ‘ขอใบเสนอราคา’ หรือวิธีอื่นใด) เว้นแต่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขอใบเสนอราคาตามที่อนุญาตในข้อ 4 หรือ

6.2 ส่งคำขอใบเสนอราคาแบบอัตโนมัติไปยังซัพพลายเออร์ในระบบของเราตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป หรือ

6.3 ส่งสแปมให้กับซัพพลายเออร์ของเราตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไปในระบบของเรา หรือ

6.4 คัดลอก ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราในธุรกิจหรือองค์กร

 1. คุณไม่สามารถขายหรือเผยแพร่ข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราได้
 2. คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะที่ทำให้เราเกิดความสูญเสียหรือเสียหาย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

 1. การใช้งานเว็บไซต์นี้ เราจะจัดทำเว็บไซต์นี้ด้วยความระมัดระวังและความสามารถ แต่เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะแสดงผลออกมาโดยไม่มีข้อบกพร่องหรือการหยุดชะงัก ในขอบเขตกฎหมายที่อนุญาต เราไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือใครก็ตามสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภท (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองหรือถูกทำให้เกิดขึ้นก็ตาม) ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณอาจได้รับโดยเป็นผลมาจาก:

(ก) ข้อผิดพลาด ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องบนเว็บไซต์

(ข) การดำเนินการหรือไม่ดำเนินการในข้อมูลที่มีอยู่หรืออ้างถึงเว็บไซต์ และ/หรือ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ

(ค) การบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในลักษณะใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

(ฅ) การเข้าถึงหรือใช้งานเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต

(ฆ) การขัดข้องหรือการหยุดส่งไปที่เว็บไซต์ของเรา หรือที่ได้รับจากเว็บไซต์ของเรา

(ง) บัค ไวรัส ม้าโทรจัน หรือรหัสที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือการสื่อสารที่อาจถูกส่งมายังเว็บไซต์ของเราหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราจากบุคคลที่สาม และ/หรือ

(จ) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ จากเว็บไซต์เชื่อมโยงที่ไม่มีคุณภาพที่เหมาะสม ไม่เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ที่เปิดเผย หรือไม่ตรงตามคำอธิบาย ตัวอย่าง หรือรูปแบบการสาธิตที่ปรากฏ หรือมีความไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เปิดเผย เราจะไม่รับประกัน รับรอง ให้คำมั่น หรือรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่มีการโฆษณาหรือมีการเสนอจากบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงใดๆ หรือปรากฏในแบนเนอร์หรือการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ เราจะไม่เป็นฝ่ายรับผิดชอบใดๆ ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมระหว่างคุณกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามของผลิคภัณฑ์และบริการ

ซัพพลายเออร์

 1. เรายืนหยัดเคียงข้างเครือข่ายผู้ติดตั้งระบบโซลาร์และคุณภาพในการทำงานของพวกเขา ด้วยเหตุนี้เอง ในสถานการณ์ที่เราอาศัยข้อมูลจากที่คุณให้ไว้ในแบบฟอร์ม ‘ขอใบเสนอราคา’ และโดยที่เราไม่สามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลนั้นสมบูรณ์หรือถูกต้องหรือไม่ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ซัพพลายเออร์รายใดให้ไว้จะเหมาะสมสำหรับคุณ คุณรับทราบว่านี่เป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ซัพพลายเออร์ให้ไว้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่..
 2. เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเกี่ยวกับคุณภาพหรือความเหมาะสมของสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่คุณได้รับจากซัพพลายเออร์รายใดเมื่อส่งข้อมูลของคุณผ่านแบบฟอร์ม ‘ขอใบเสนอราคา’ ของเรา ในขอบเขคสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่คุณอาจได้รับ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม อันเป็นผลมาจากการใช้สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่ซัพพลายเออร์ดังกล่าวให้ไว้โดยไม่คำนึงถึงการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ)

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

 1. เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ลิงก์ดังกล่าวมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น ลิงก์จากเว็บไซต์ของเราที่ไปยังเว็บไซต์อื่นไม่ใช่การรับรอง การอนุมัติ หรือการแนะนำสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่เว็บไซต์ดังกล่าวให้ไว้
 2. เราจะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า บริการ หรือข้อมูลที่คุณได้รับจากเว็บไซต์ใดๆ ที่เรามีลิงก์ไปถึง ในขอบเขคสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เราจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่คุณอาจได้รับ ไม่ว่าจะในทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม อันเป็นผลมาจากการใช้สินค้า บริการ หรือข้อมูลที่เว็บไซต์ให้ไว้โดยไม่คำนึงถึงการบาดเจ็บ ความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ)

ความปลอดภัยของข้อมูล

 1. เราดำเนินการทุกขั้นตอนตามเห็นสมควรเพื่อให้ข้อมูลที่คุณได้ให้กับเราจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรามีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณเมื่อมีการส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การยุติการเข้าถึง

 1. เราอาจยุติการเข้าถึงของคุณในเว็บไซต์ของเราตามดุลยพินิจ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. เรารับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ https://siamcells.com/privacy-policy/

กฎหมายที่บังคับใช้

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

รีวิวของผู้ติดตั้ง

 1. มุมมอง ความคิดเห็น ตำแหน่ง หรือกลยุทธ์ที่ผู้รีวิวแสดงออก เช่นเดียวกับความคิดเห็นอื่นๆ บน Siamcells.com เป็นของพวกเขาแต่เพียงผู้เดียว แต่ไม่ได้สะท้อนถึงมุมมอง ความคิดเห็น ตำแหน่ง หรือกลยุทธ์ของ Digital Sunshine หรือพนักงานของบริษัทนี้ Digital Sunshine จะไม่รับรองต่อความแม่นยำ ความสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน ความเหมาะสม หรือความถูกต้องของข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์นี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความล่าช้าของข้อมูลนี้ หรือความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการแสดงหรือใช้งานข้อมูล

Digital Sunshine ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข หรือปรับเปลี่ยนรีวิวหรือความคิดเห็นที่ถือว่าลามกอนาจาร ก้าวร้าว หมิ่นประมาท ข้มขู่ ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกฎหมายอื่นๆ หรือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ตามที่เห็นสมควร

การชดใช้ค่าเสียหาย

 1. คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และคอยชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Digital Sunshine (รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของเรา) จากการสูญเสียใดๆ (รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่เหมาะสมแบบเต็มจำนวน) หรือความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้อง ความต้องการ หรือการดำเนินการทางกฎหมายจากบุคคลใด ๆ ที่ทำกับเรา โดยที่มีการสูญเสียหรือต้องรับผิดชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเป็นสวนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขจากคุณ และ/หรือ จากการเผยแพร่เนื้อหาที่คุณให้มา