แผง โซ ล่า เซลล์ ราคา

รายการราคาระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ On-Grid ในประเทศไทย ปี 2565

ข้อดี

 • ไม่จำกัดภาระ
 • โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกที่สุด
 • ลดค่าไฟสูงสุด 100%
 • ขายไฟฟ้าส่วนเกินให้รัฐบาล
 • ไม่มีแบตเตอรี ไม่มีค่าใช้จ่ายประจำ
 • ผลตอบแทนการลงทุนใน 3 ถึง 5 ปี
 • อายุการใช้งานยาวนาน 25 ถึง 30 ปี

ข้อเสีย

 • ใช้งานได้เฉพาะกับโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น (หากไฟฟ้าดับ ระบบจะปิดตัวลง)
 • ไม่มีแบตเตอรี่ ไม่ต้องสำรองไฟ
โมเดลพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริด (kW)ราคาราคาต่อวัตต์
1kW ระบบสุริยะ ฿    82,040.00 ฿    82.00
2kW ระบบสุริยะ ฿    91,215.00 ฿    45.60
3kW ระบบสุริยะ ฿  128,022.00 ฿    42.70
5kW ระบบสุริยะ ฿  193,870.00 ฿    38.80
6kW ระบบสุริยะ ฿  232,107.00 ฿    38.70
8kW ระบบสุริยะ ฿  317,000.00 ฿    39.60
10kW ระบบสุริยะ ฿  417,445.00 ฿    41.70

รายการราคาระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Off-Grid ในประเทศไทย ปี 2565

ข้อดี

 • เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ (ปั๊มน้ำ, ไฟ LED, บ้าน)
 • ผลตอบแทนการลงทุนใน 3 ถึง 5 ปี
 • ให้แบตเตอรี่สำรองสำหรับกรณีฉุกเฉิน
 • ทำงานได้แม้ไม่มีโครงข่ายไฟฟ้า
 • ติดตั้งเอง
 • อายุงาน 25-30 ปี
 • ไม่พึ่งรัฐบาล
 • มั่นใจได้ถึงพลังงานที่ราบรื่นในการโหลด
 • ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ข้อเสีย

 • เเพง
 • ขายไฟฟ้าคืนรัฐบาลไม่ได้
โมเดลพลังงานแสงอาทิตย์แบบกริด (kW)ราคาราคาต่อวัตต์
1kW ระบบสุริยะ ฿             31,681 ฿         31.68
2kW ระบบสุริยะ ฿             75,730 ฿         37.86
3kW ระบบสุริยะ ฿             93,704 ฿         31.23
5kW ระบบสุริยะ ฿          159,213 ฿         31.84
6kW ระบบสุริยะ ฿          197,494 ฿         32.82
7.5kW ระบบสุริยะ ฿          228,684 ฿         30.48
10kW ระบบสุริยะ ฿          276,378 ฿         27.63

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *